ZWIĄZEK GMIN DOLNEJ ODRY PRZYPOMINA O PRAWIDŁOWYM PROWADZENIU  SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH:

DO POJEMNIKÓW / WORKÓW NA ODPADY BIODEGRADOWALNE:

WRZUCAMY: odpady  ulegające biodegradacji – kuchenne i zielone z pielęgnacji zieleni w obrębie nieruchomości, zepsutą żywność, resztki żywności, ogryzki, obierki, skorupki od jajek, torebki po herbacie, „fusy” po kawie, mokre lub zabrudzone pożywieniem ręczniki papierowe, torby biodegradowalne.

NIE WRZUCAMY: kości, odpadów innych niż ulegające biodegradacji

 

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZY ZADEKLAROWANEJ ZBIÓRCE SELEKTYWNEJ, ZWIĄZEK GMIN DOLNEJ ODRY UZNA SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW JAKO NIESELEKTYWNY, CO WIĄŻE SIĘ Z PODNIESIENIEM STAWKI ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW (15 ZŁ OD OSOBY, 75 ZŁ OD GOSPODARSTWA DOMOWEGO).