Komunikat dotyczący pojemników!

KOMUNIKAT

ZWIĄZEK GMIN DOLNEJ ODRY INFORMUJE:

OD DNIA 1 LIPCA 2013 ROKU ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY BĘDZIE REALIZOWAŁO KONSORCJUM FIRM „REMONDIS SZCZECIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  ORAZ ZAKŁAD PRODUKCYJNO – HANDLOWO – GASTRONOMICZNY „JUMAR” JULIAN MARUSZEWSKI.

Gminy: Boleszkowice, Chojna, Cedynia, Moryń, Widuchowa, obsługiwać będzie firma „JUMAR”.

Gminy: Banie, Bielice, Dolice, Kozielice, Krzęcin, Lipiany, Nowogródek Pomorski, Przelewice, Recz, Stare Czarnowo, Stargard Szczeciński – gmina wiejska, Warnice, obsługiwać będzie firma „REMONDIS”.

KONSORCJUM FIRM OBECNIE JEST W TRAKCIE REALIZACJI OPERACJI LOGISTYCZNEJ, ZWIĄZANEJ

Z DOSTARCZENIEM DO MIESZKAŃCÓW POJEMNIKÓW I WORKÓW NA ODPADY.

ZE WZGLĘDU JEDNAK NA WIELKOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA BARDZO PROSIMY MIESZKAŃCÓW ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY O ZACHOWANIE CIERPLIWOŚCI I WYROZUMIAŁOŚĆ.

KONSORCJUM FIRM DOTRZE DO KAŻDEJ ZAMIESZKAŁEJ NIERUCHOMOŚCI I DOSTARCZY POJEMNIKI I WORKI, JEDNAKŻE DO TEGO CZASU PROSIMY GROMADZIĆ ODPADY W POJEMNIKACH I WORKACH, KTÓRE OBECNIE PAŃSTWO POSIADACIE.

KONSORCJUM FIRM DO CZASU DOSTARCZENIA WŁASNYCH POJEMNIKÓW I WORKÓW, OZNACZONYCH LOGIEM FIRMY (JUMAR, REMONDIS), BĘDZIE ODBIERAŁO OD MIESZKAŃCÓW ODPADY KOMUNALNE ZGROMADZONE W INNYCH STANDARDOWYCH POJEMNIKACH ORAZ WORKACH.

O HARMONOGRAMIE ODBIORU ODPADÓW POWIADOMIMY PAŃSTWA W NAJBLIŻSZYM CZASIE.

PRZYPOMINAMY O WNOSZENIU OPŁAT TYLKO NA OTRZYMANY INDYWIDUALNY RACHUNEK BANKOWY PODANY W HARMONOGRAMIE PŁATNOŚCI!!

WNIESIENIE OPŁATY NA INNY RACHUNEK BANKOWY (NP. SĄSIADA) BĘDZIE SKUTKOWAŁO TYM, ŻE WPŁATA ZOSTANIE ZAKSIĘGOWANA (PRZYPISANA) DO INNEGO PŁATNIKA (NP. SĄSIADA), GDYŻ SYSTEM INFORMATYCZNY BĘDZIE PRZYPISYWAŁ PŁATNOŚCI AUTOMATYCZNIE, IDENTYFIKUJĄC WPŁACAJĄCEGO NIE PO DANYCH OSOBOWYCH (IMIĘ, NAZWISKO), TYLKO PO INDYWIDUALNYM NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO NA, KTÓRY DOKONANA ZOSTANIE WPŁATA.

INFORMUJEMY RÓWNIEŻ, ŻE W TROSCE O ESTETYKĘ ORAZ ZACHOWANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY, ZARÓWNO PRZY ZBIÓRCE SELEKTYWNEJ JAK I PRZY ZBIÓRCE ZMIESZANEJ, BUDYNKI ZŁOŻONE  Z PIĘCIU I WIĘCEJ LOKALI BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO BUDYNKI WIELORODZINNE I ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ZOSTANĄ WYPOSAŻONE W POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE I POJEMNIKI NA ODPADY SEGREGOWANE – W ZALEŻNOŚCI OD ZŁOŻONEJ DEKLARACJI.

NATOMIAST BUDYNKI, JEDNO-, DWU-, TRZY I CZTEROLOKALOWE BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO BUDYNKI JEDNORODZINNE I BĘDĄ WYPOSAŻONE W POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE I WORKI NA ODPADY SEGREGOWANE – W ZALEŻNOŚCI OD ZŁOŻONEJ DEKLARACJI.