OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY CHOJNA

Od 1 lipca 2013r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wchodzi w życie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

W Gminie Chojna odbędą się spotkania z mieszkańcami sołectw w sprawie wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Harmonogram w dalszej części artykułu

DATA

GODZINA

MIEJSCOWOŚĆ

MIEJSCE SPOTKANIA

22.04.2013 15:00 Zatoń Dolna Świetlica
22.04.2013 16:50 Krajnik Górny Plebania
22.04.2013 18:40 Krajnik Dolny świetlica
23.04.2013 15:00 Krzymów świetlica
23.04.2013 16:50 Nawodna świetlica
23.04.2013 18:40 Lisie Pole świetlica
29.04.2013 15:00 Brwice Szkoła
29.04.2013 16:50 Jelenin Świetlica
29.04.2013 18:40 Godków Osiedle świetlica
30.04.2013 15:00 Kamienny Jaz świetlica
30.04.2013 16:50 Strzelczyn świetlica
30.04.2013 18:40 Rurka świetlica
06.05.2013 15:00 Godków świetlica
06.05.2013 16:50 Mętno świetlica
06.05.2013 18:40 Łaziszcze świetlica
07.05.2013 15:00 Czartoryja „Grzybek”
07.05.2013 16:50 Narost świetlica
07.05.2013 18:40 Białęgi świetlica
08.05.2013 15:00 Grzybno świetlica