Władze Związku


ORGAN WYKONAWCZY

Jan Krzywicki – Przewodniczący Zarządu Związku

Teresa Sadowska – Wiceprzewodniczący Zarządu Związku

Grzegorz Brochocki – Wiceprzewodniczący Zarządu Związku

Zdzisław Lech Twardowski – Członek Zarządu Związku

Krzysztof Ireneusz Boguszewski – Członek Zarządu Związku

ORGAN UCHWAŁODAWCZY

Józef Piątek – Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry

Marzena Grzywińska – Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry

Gabriela Kotowicz – Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry

KOMISJA REWIZYJNA

Anna Kusy – Kłos

Kazimierz Szarżanowicz

Tomasz Pietruszka