Zbiórka przeterminowanych leków

Adresy aptek biorących udział w zbiórce przeterminowanych leków na terenie Związku Gmin Dolnej Odry dostępne są na stronie www.zgdo.eu

lekiPrzeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne. Zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia ludzi. Części składowe leków stanowią środki szkodliwe lub trucizny, które są groźne dla organizmu ludzkiego. Są też szkodliwe dla środowiska, ponieważ pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Związki zawarte w lekach są bardzo trwałe, przedostając się do wód lub gleb potrafią je skazić na dziesięciolecia. Część toksyn pochodzących z lekarstw, może biokumulować się w komórkach organizmów żywych, stanowiąc dla nich zagrożenie.

Nigdy nie wrzucaj leków do toalety! Oczyszczalnie nie radzą sobie dobrze z takimi substancjami, a ich obecność w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uodparniają się na nie i do terapii potrzebne będą nowe leki lub większe ich dawki.

Przeterminowane leki każdy mieszkaniec na terenie Związku Gmin Dolnej Odry może nieodpłatnie dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),  znajdującego się na działce nr 6/2  w obrębie geodezyjnym Kaliska (Gmina Chojna),  który  jest czynny w każdy poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00.

Leki zbierane są też w specjalnych pojemnikach w aptekach, a następnie poddawane są termicznej utylizacji. Można wrzucać do nich zarówno pastylki, drażetki, maści, jak i leki płynne oraz aerozole.

Mile widzianym jest wrzucanie leków BEZ OPAKOWAŃ!!! – niezabrudzone papierowe opakowania  lekarstw oraz ulotki można wrzucić do niebieskiego worka lub pojemnika na surowce wtórne lub do  niebieskiego „dzwona”.

Dane adresowe aptek


Drugie Życie Elektrośmieci – wspieramy ZSP w Chojnie

zbiorka_sprzetu_1Uczniowie ZSP w Chojnie już po raz 3 biorą udział w Ogólnopolskim konkursie „Drugie Życie Elektrośmieci”.
W obecnej chwili trwa drugi etap konkursu, w którym zadaniem jest zebranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jeśli możecie Państwo wesprzeć uczniów ZSP w Chojnie, prosimy o przyniesienie starych elektrośmieci 26 marca 2015 roku w godzinach między 11:00 a 16:00 na boisko szkolne przy ulicy Dworcowej 3.
Za pomoc i wsparcie serdecznie dziękujemy.
Więcej szczegółów o samym konkursie można znaleźć pod linkiem


Informacje o PSZOK

Uprzejmie informujemy, że od nowego roku PSZOK będzie czynny 3 dni w tygodniu, tj. w każdy czwartek i piątek od godziny 10:00 do 18:00 oraz w każdą sobotę od godziny 10:00 do 15:00.


Harmonogramy na rok 2015

Na naszej stronie zostały zamieszczone harmonogramy wywozu odpadów na miesiąc styczeń.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dodatkowymi znajdującymi się poniżej.

Harmonogram odbioru odpadów w dni świąteczne 01.01.2014 oraz 06.01.2014

Odpady Zmieszane:

Gmina Cedynia:

– za wtorek 06.01.15 odpady zmieszane będą odbierane w dniu 07.01.15 środa

Gmina Chojna:

– za czwartek 01.01.15 odpady zmieszane będą odbierane w dniu  31.12.14 środa

– za wtorek 06.01.15 odpady zmieszane będą odbierane w dniu  07.01.15 środa

Gmina Moryń:

– za czwartek 01.01.15 odpady zmieszane będą odbierane  w dniu 31.12.14 środa

Gmina Widuchowa:

–  za czwartek 01.01.15 odpady zmieszane będą odbierane w dniu  31.12.14 środa

–  za wtorek 06.01.15 odpady zmieszane będą odbierane w dniu 05.01.15 poniedziałek

 

Odpady Segregowane:

Gmina Lipiany miejscowości:

Lipiany, Głębokie, Miedzyń, Józefin, Żarnowo, Brzostowo, Jedlice, Będzin, Dębiec, Osetna, Mironów, Sokolniki, Połczyno, Krasne, Wołczyn, Batowo, Nowice, Mielęcinek, Skrzynka, Darczewo

– za czwartek 01.01.2015 odpady segregowane będą odbierane w dniu  03.01.2015 sobota

Gmina Cedynia miejscowości:

Cedynia, Żelichów, Radostów,  Stary Kostrzynek, Stara Rudnica, Siekierki, , Golice, Osinów Dolny, Markocin, Bielinek, Piasek, Trzypole, Orzechów, Łukowice, Czachów, Lubiechów Górny, Niesułów, Parchnica, Lubiechów Dolny,

– za wtorek 06.01.2015 odpady segregowane będą odbierane w dniu 10.01.2015 sobota

Gmina Moryń miejscowości:

Bielin, Dolsko, Klępicz, Macierz, Mirowo, Nowe Objezierze, Przyjezierze, Stare Objezierze, Skotnica, Niwka, Moryń, Mierno, Młynary, Wiesław, Witnica, Witniczka, Gądno

– za wtorek 06.01.2015 odpady segregowane będą odbierane w dniu 10.01.2015 sobota

Harmonogramy można pobrać z tego miejsca.


Umorzenie, rozłożenie należności na raty lub odroczenie terminu płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podstawa prawna: art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 749 z późn. zm.);

Wymagane załączniki:

– informacja o gospodarstwie domowym osoby ubiegającej się o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

– dokumenty potwierdzające sytuację majątkową i rodzinną podatnika oraz osób wspólnie zamieszkujących z podatnikiem;

Tryb odwoławczy: na decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu podatkowego, który wydała decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie;

Inne informacje: w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów podatnik zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i do złożenia ich w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry;

Opłaty: brak;

Termin i sposób załatwienia: organ podatkowy przed załatwieniem sprawy przeprowadza postępowanie wyjaśniające, które kończy orzekając w sprawie w drodze decyzji, doręczanej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem poczty;

Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca,
a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia postępowania;

Miejsce składania pism: Biuro Związku Gmin Dolnej Odry ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna;

Kogo dotyczy: osoby fizyczne.

Do pobrania – Informacja o gospodarstwie domowym


Komunikat

Informujemy, że dnia 10.11.2014 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdujący się na działce nr 6/2 w obrębie geodezyjnym Kaliska (Gmina Chojna) będzie nieczynny.


Komunikat

Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że w dniu odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych pojemniki oraz worki należy ustawiać w miejscu widocznym i dostępnym dla pracowników Konsorcjum Firm REMONDIS – JUMAR oraz ich Podwykonawców, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości (posesji), lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru przed wejściem na teren nieruchomości (posesji).


Wyniki konkursu SEGREGACJA W OBIEKTYWIE – DOBRE I ZŁE NAWYKI

Nasz konkurs „SEGREGACJA W OBIEKTYWIE – DOBRE I ZŁE NAWYKI” dobiegł końca.

Poniżej prezentujemy listę zwycięzców wraz z ich pracami.

W kategorii Szkoła Podstawowa klasy 0 – 3:

I miejsce – Zuzanna Żułtaszek – Recz – „Mały człowiek- wielka nadzieja”

II miejsce – Mikołaj Baran – Mirowo – „Otulona przyroda”

III miejsce – Amelia Urban – Stoki – „Segregować mogę i ja”

 

Nagrodę pocieszenia otrzymuje:

Wojciech Ogonowski- Chojna

 

W kategorii Szkoła Podstawowa klasy 4 – 6

I miejsce – Pola Masłoń – Banie – „Segregacja bez barier”

II miejsce – Maja Ostrowska – Moryń – „Nauka od najmłodszych lat”

III miejsce – Bartłomiej Kamieniecki – Chojna – „Azbestowa trucizna”

 

Nagrody pocieszenia otrzymują:

Daria Błaszczyk – Kunowo

Mateusz Zarzycki – Banie

Sandra Ratajczak – Tywica

Marta Konikowska – Stoki

Nikola Marciniak – Banie

Agnieszka Stec – Krajnik Dolny

Jakub Senisz – Banie

Maria Konecka – Moryń

 

W kategorii Gimnazjum

I miejsce – Bartosz Kłonowski – Banie – „Segreguj śmieci a będzie ok”

II miejsce – Maciej Ogonowski – Chojna – „Dobre i złe nawyki”

III miejsce – Rafał Bartela – Stoki – „Śmieci atakują a dzieci je segregują”

 

Nagrody pocieszenia otrzymują:

Klaudia Modelska – Banie

Janusz Borek – Stoki

Weronika Horczak – Banie

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział