• Podstawa prawna: art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 749 z późn. zm.); • Wymagane załączniki: – informacja o gospodarstwie domowym osoby ubiegającej się o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, – dokumenty potwierdzające sytuację majątkową i rodzinną podatnika […]

Umorzenie, rozłożenie należności na raty lub odroczenie terminu płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Informujemy, że dnia 10.11.2014 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdujący się na działce nr 6/2 w obrębie geodezyjnym Kaliska (Gmina Chojna) będzie nieczynny.

KomunikatZwiązek Gmin Dolnej Odry informuje, że w dniu odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych pojemniki oraz worki należy ustawiać w miejscu widocznym i dostępnym dla pracowników Konsorcjum Firm REMONDIS – JUMAR oraz ich Podwykonawców, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości (posesji), lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru przed wejściem na teren nieruchomości (posesji).

Komunikat


Nasz konkurs „SEGREGACJA W OBIEKTYWIE – DOBRE I ZŁE NAWYKI” dobiegł końca. Poniżej prezentujemy listę zwycięzców wraz z ich pracami. W kategorii Szkoła Podstawowa klasy 0 – 3: I miejsce – Zuzanna Żułtaszek – Recz – „Mały człowiek- wielka nadzieja” II miejsce – Mikołaj Baran – Mirowo – „Otulona przyroda” III miejsce – Amelia Urban […]

Wyniki konkursu SEGREGACJA W OBIEKTYWIE – DOBRE I ZŁE NAWYKIZwiązek Gmin Dolnej Odry ogłasza konkurs fotograficzny SEGREGACJA W OBIEKTYWIE – DOBRE I ZŁE NAWYKI Prace należy nadsyłać pocztą na adres: Związek Gmin Dolnej Odry, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna z dopiskiem ,, SEGREGACJA W OBIEKTYWIE-DOBRE I ZŁE NAWYKI” lub osobiście dostarczyć do biura ZGDO w terminie do 20.06.2014 r.

SEGREGACJA W OBIEKTYWIE- DOBRE I ZŁE NAWYKI


Informujemy, że stawki za wywóz śmieci w 2014 roku nie uległy zmianie. Harmonogramy wywozów śmieci są dostępne tutaj!

Stawki za wywóz śmieci!ZWIĄZEK GMIN DOLNEJ ODRY PRZYPOMINA O PRAWIDŁOWYM PROWADZENIU  SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH: DO POJEMNIKÓW / WORKÓW NA ODPADY BIODEGRADOWALNE: WRZUCAMY: odpady  ulegające biodegradacji – kuchenne i zielone z pielęgnacji zieleni w obrębie nieruchomości, zepsutą żywność, resztki żywności, ogryzki, obierki, skorupki od jajek, torebki po herbacie, „fusy” po kawie, mokre lub zabrudzone pożywieniem ręczniki papierowe, torby biodegradowalne. NIE WRZUCAMY: kości, odpadów […]


KOMUNIKAT Związku Gmin Dolnej Odry 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  (PSZOK), znajdujący się na działce nr 6/2            w obrębie geodezyjnym Kaliska (Gmina Chojna) jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 15:00 W PSZOK-u przyjmowane są następujące frakcje odpadów: a)      papier i tektura, czasopisma, gazety, w tym opakowania, b)      szkło […]

Komunikat Związku Gmin Dolnej Odry!