Informujemy, że Firmy obsługujące Gminy należące do Związku Gmin Dolnej Odry rozpoczęły sprzedaż pojemników na odpady komunalne. Firmy: REMONDIS  Szczecin, MPGK w Choszcznie, ZPHG JUMAR, PUK w Chojnie sprzedają WYŁĄCZNIE pojemniki już ustawione na nieruchomościach. Nie dostarczają innych pojemników, nie wymieniają pojemników na większe ani na mniejsze. Wszystkie oferty dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce Sprzedaż Pojemników

Informacja o sprzedaży pojemników


Od dnia 1 stycznia 2016 roku, zgodnie  z Uchwałą Nr 18/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 9 listopada 2015 roku, wzrastają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe stawki opłat 15 zł – miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i obierane są w sposób selektywny; 19 zł – miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej […]

Komunikat do mieszkańcówZgodnie z Uchwałą nr 7/2015 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie z dnia 21 maja 2015 r., postanowiono o niewyposażaniu nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane. Od 1 stycznia 2016 r. właściciel nieruchomości jest zobowiązany samodzielnie wyposażyć nieruchomość w pojemnik do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, spełniający polskie normy PN-EN 840. Minimalną wielkość pojemnika szczegółowo określają Regulaminy utrzymania czystości […]

WAŻNA INFORMACJA – DOTYCZY POJEMNIKÓW NA ODPADY


Po konsultacji z wszystkimi członkami Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry i uzyskaniu negatywnych stanowisk większości członków tego organu, Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry informuje, że nie odbędzie się zaplanowana na miesiące październik – listopad 2015 roku zbiórka odpadów wielkogabarytowych. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o nie wystawianie odpadów wielkogabarytowych przed posesje do czasu ogłoszenia nowego harmonogramu odbioru tych odpadów.

Komunikat Związku Gmin Dolnej Odry dot. zbiórki odpadów wielkogabarytowychChojna, dnia 28.08.2015 r. ZGDO.273.2.2015 Uczestnicy biorący udział w postępowaniu Dotyczy:  Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie” ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Związek Gmin Dolnej Odry (dalej: „Zamawiający”), na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. […]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie ...


§ 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego na terenie ZGDO, zwany dalej PSZOK określa szczegółowe funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego na terenie ZGDO. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.

REGULMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY (ZGDO)