Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry informuje, że na podstawie Zarządzenia nr 1/2017 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry w 2017 r. dzień 16 czerwca 2017 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Biura Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie z siedzibą przy ul. Narciarskiej […]

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY w sprawie dodatkowego dnia wolnego w BIURZE ZWIĄZKU ...


W imieniu Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry informuje się,  że dnia 02 maja  2017 r. (wtorek) Biuro Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie przy ul. Narciarskiej 57  będzie nieczynne. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

KOMUNIKAT ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY Dnia 2 marca 2017 r. odbyło się w Gminie Boleszkowice wyjazdowe spotkanie Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry, w którym uczestniczyli: Józef Piątek- Burmistrz Gminy Moryń, Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Gabriela Kotowicz – Burmistrz Gminy Cedynia, Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Związku, Marzena Grzywińska -Wójt Gminy Stare Czarnowo, Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Związku, Jan Krzywicki – Wójt Gminy Boleszkowice, Przewodniczący Zarządu […]

Informacja z posiedzenia wyjazdowego Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry.


 Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna przypomina, że:   Każdy właściciel nieruchomości (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), jest zobowiązany bez wezwania uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie […]

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMIN CZŁONKOWSKICH ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRYDnia 23 lutego 2017 r. na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry Jana Krzywickiego, w Bielinie odbyła się I Konferencja – Gospodarka odpadami Związku, której organizatorem był Związek Gmin Dolnej Odry. W spotkaniu uczestniczyli: Józef Piątek – Burmistrz Gminy Moryń, Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Gabriela Kotowicz – Burmistrz Gminy Cedynia, Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Związku, Marzena Grzywińska – […]

INFORMACJA Z PRZEBIEGU I KONFERENCJI – GOSPODARKA ODPADAMI ZWIĄZKU, BIELIN 23-24 LUTY 2017 ROKU.


Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, przedstawienie porządku obrad. Omówienie sytuacji finansowej Gminy Boleszkowice w kontekście opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podsumowanie I Konferencji – gospodarka odpadami Związku, która odbyła się w dniach 23.02-24.02.2017 r. w Bielinie. Informacje o spotkaniach Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry z przedstawicielami firm Eko-Fiuk Sp.k i Spółką Gmin Dolnej Odry Sp. z o.o. Funkcjonowanie Spółki Gmin Dolnej Odry- […]

PORZĄDEK OBRAD ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY Boleszkowice, 2 marca 2017 rokuDnia 8 lutego 2017 roku o godz. 14:00, Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry planuje spotkanie z przedstawicielami konsorcjum firm EKO-FIUK Sp. K. i Spółki Gmin Dolnej Odry Sp. z o.o., które realizują umowę na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie”. Spotkanie będzie kontynuacją spotkania, które […]

Informacja o planowanym spotkaniu członków Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry z przedstawicielami firm odbierających odpady komunalne ...


Dnia 01 lutego 2017 roku na zaproszenie Prezesa Zarządu Spółki Gmin Dolnej Odry pana Cezarego Krzyżanowskiego odbyło się w siedzibie Biura Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie spotkanie dotyczące realizacji umowy na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie”. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu Związku Gmin […]

Informacja ze spotkania członków Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry z przedstawicielami Firm odbierających odpady komunalne od właścicieli ...