Informujemy, że zmianie uległa nazwa firmy odbierającej odpady komunalne z terenu ZGDO. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Eko-Fiuk Sp.k. zmieniła nazwę na ATF Sp. z o.o. Sp. k. Siedziba firmy pozostała bez zmian tj. Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec.

Informacja o zmianie nazwy firmy Eko-Fiuk Sp.k.Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry informuje, że na podstawie Zarządzenia nr 1/2017 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry w 2017 r. dzień 16 czerwca 2017 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Biura Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie z siedzibą przy […]

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY w sprawie dodatkowego dnia wolnego w BIURZE ZWIĄZKU ...


W imieniu Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry informuje się,  że dnia 02 maja  2017 r. (wtorek) Biuro Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie przy ul. Narciarskiej 57  będzie nieczynne. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

KOMUNIKAT ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY Dnia 2 marca 2017 r. odbyło się w Gminie Boleszkowice wyjazdowe spotkanie Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry, w którym uczestniczyli: Józef Piątek- Burmistrz Gminy Moryń, Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Gabriela Kotowicz – Burmistrz Gminy Cedynia, Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Związku, Marzena Grzywińska -Wójt Gminy Stare Czarnowo, Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Związku, Jan Krzywicki – Wójt Gminy Boleszkowice, Przewodniczący […]

Informacja z posiedzenia wyjazdowego Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry.


 Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna przypomina, że:   Każdy właściciel nieruchomości (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), jest zobowiązany bez wezwania uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty […]

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMIN CZŁONKOWSKICH ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY