Start


Uwaga! Ogłaszamy nabór na wolne stanowiska pracy!

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKA: Podinspektor do spraw kontroli, umów i zamówień publicznych, Referent do spraw księgowości i podatków Referent do spraw wymiaru i decyzji Termin składania dokumentów mija 27 listopada 2017 r.  Szczegóły ofert pracy można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Ogłoszenia o naborze (link)

Ogłaszamy nabór na wolne stanowiska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKA: Główny Księgowy Związku – 1 etat Kierownik Referatu do spraw gospodarki odpadami, wymiaru i decyzji – 1 etat Podinspektor – księgowość i podatki – 1 etat Termin składania dokumentów mija 27 października  2017 r.  Szczegóły ofert pracy można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Ogłoszenia o naborze (link)

Uwaga. Ogłaszamy nabór na wolne stanowiska pracy!

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKA: Główny Księgowy Związku – 1 etat Kierownik Referatu do spraw gospodarki odpadami, wymiaru i decyzji – 1 etat Podinspektora – księgowość i podatki – 1 etat Podinspektora do spraw wymiaru i decyzji – 1 etat Termin składania dokumentów mija 29 września 2017 r.  Szczegóły ofert pracy można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej, […]

INFORMACJA O NABORZE

BIURO ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY INFORMUJE, ŻE POSZUKUJEMY 2 OSÓB NA STANOWISKO PODINSPEKTORA – PEŁNY ETAT TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH MIJA 8 SIERPNIA 2017 R. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDZIESZ W BIP ZGDO, W ZAKŁADCE „OGŁOSZENIA O NABORZE” LINK DO STRONY: http://bip.zgdo.eu/index.php/ogloszenia-o-naborze/346-przewodniczacy-zarzadu-zwiazku-gmin-dolnej-odry-oglasza-nabor-kandydatow-do-pracy-w-zwiazku-gmin-dolnej-odry-w-chojnie-na-stanowisko-podinspektora.html LUB http://bip.zgdo.eu/attachments/article/346/og%C5%82oszenie%20naboru%20na%20BIP.pdf  

Harmonogramy na rok 2017

Informujemy, że na naszej stronie internetowej zostały opublikowane harmonogramy wywozu odpadów na rok 2017. Harmonogramy dostępne są w zakładce Harmonogramy 2017 lub pod linkiem http://zgdo.eu/index.php/harmonogramy-2017. Opublikowany również został Harmonogram zbiórki odpadów Wielkogabarytowych, który znajduje się w zakładce Odpady Wielkogabarytowe 2017 lub pod linkiem http://zgdo.eu/index.php/odpady-wielkogabarytowe-2017.

Zmiany w Zarządzie Związku Gmin Dolnej Odry

W dniu dzisiejszym, na posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry, Pan Adam Fedorowicz zrezygnował z pełnienia funkcji Przewodniczącego Zarządu Związku. Zgromadzenie wybrało nowego Przewodniczącego, którym został Pan Jan Krzywicki. Wybrano również nowego Wiceprzewodniczącego Zarządu, Pana Grzegorza Brochockiego, który zrezygnował z bycia członkiem Komisji Rewizyjnej.

Błędy przy dokonywaniu płatności

W ostatnim czasie Związek Gmin Dolnej Odry był informowany przez firmy sprzedające pojemniki na odpady o wpłatach na ich konta należności z tytułu opłat za gospodarowania odpadami. Wpłaty te najczęściej były dokonywane przez osoby, które wcześniej płaciły za pojemniki na odpady. Firmy starają się kontaktować z osobami dokonującymi wpłat lub z pracownikami Związku, celem wyjaśnienia zdarzenia. Aby uniknąć w przyszłości takich sytuacji uprzejmie […]

ZGDO – statystyka i finanse

Liczba mieszkańców Związku Gmin Dolnej Odry: Liczba ludności wg GUS (dane na dzień 31.12.2014) – 93 589 osób. Liczba osób ujętych w deklaracjach –  70 988 osób. Gospodarstwa domowe powyżej 5 osób (brak złożonej deklaracji na liczbę osób) – toczą się postępowania – 107 gospodarstw. Deklaracje złożone na selekcję –  16 998 szt. Deklaracje złożone na zmieszane –  6 358 […]

ZGDO od A do Z

Związek Gmin Dolnej Odry, zwany dalej Związkiem jest komunalną osobą prawną w rozumieniu przepisu art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r. poz. 1515 z późn. zm). Członkami Związku są gminy, których Rady podjęły uchwałę o przystąpieniu do Związku. W skład Związku Gmin Dolnej Odry wchodzi obecnie dwieście czterdzieści sołectw z siedemnastu Gmin z pięciu […]

ZWIĄZEK GMIN DOLNEJ ODRY
ul. Narciarska 57
74-500 Chojna
REGON 320010568
NIP 858 173 86 21
tel./fax 914615088
e-mail: biuro@zgdo.eu

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy w Chojnie
ul. Jagiellońska 9
74-500 Chojna
Rachunek podstawowy
80 9370 0007 0006 0642 2000 0001