Płatności

Umorzenie, rozłożenie należności na raty lub odroczenie terminu płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

• Podstawa prawna: art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 749 z późn. zm.); • Wymagane załączniki: – informacja o gospodarstwie domowym osoby ubiegającej się o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności z tytułu opłaty…
Więcej