Odbiór odpadów

Komunikat dotyczący zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

KOMUNIKAT Dotyczy odpadów komunalnych odbieranych bezpośrednio z nieruchomości w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach/workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, między innymi: drzwi, okna, meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt…
Więcej

Informacja dotycząca odbioru odpadów, których zbiórka przypada w dni świąteczne

Odpady selektywne zbierane z terenu wszystkich gmin ZGDO Harmonogram odbioru odpadów selektywnych workowych nie zmieni się, tzn. będzie kontynuacja cyklem dwutygodniowym w kolejności jak dotychczas. 12.2015 odbiór normalnie. za 01.01.2016 odbiór odpadów selektywnych nastąpi w sobotę 02.01.2016. za 06.01.2015 odbiór odpadów selektywnych nastąpi w sobotę 09.01.2016.…
Więcej