Informacje

56 postów

Informacja o dniu wolnym

W imieniu Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry informuje się, że dnia 21 czerwca 2019r. (piątek) Biuro Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie przy ul. Narciarskiej 57 będzie nieczynne. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Informacja o szkoleniu w zakresie „Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie”

Związek Gmin Dolnej Odry bardzo dziękuje Wójtowi Gminy Dolice panu Grzegorzowi Brochockiemu oraz zaangażowanym osobom i pracownikom za udostępnienie miejsca i pomoc  w zorganizowaniu szkolenie w zakresie „Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie”, które odbyło się dnia 13 maja 2019 r. w Gminnym Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach. Dziękujemy również prowadzącemu to szkolenie, panu Maciejowi Kiełbusowi, Partnerowi w Dziale Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej […]

PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU OZNAKOWANIA POJEMNIKÓW

Związek Gmin Dolnej Odry przypomina, iż mieszkańcy należący do Związku Gmin Dolnej Odry zgodnie z §1 pkt 1 uchwały Nr 2/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminu wprowadzenia obowiązku oznakowania pojemników (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 roku, poz. 866) mają obowiązek do 21 maja 2019 r. oznakować pojemniki, w których gromadzone są odpady. OZNAKOWANIE polega na trwałym i widocznym (na przedniej części […]

Informacja o dniu wolnym

W imieniu Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry informuje się,  że dnia 02 maja  2019r. (czwartek) Biuro Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie przy ul. Narciarskiej 57  będzie nieczynne. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

KOMUNIKAT WS. ZMIANY TERMINU ODBIORU ODPADÓW

Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że ze względu na ustanowiony na 12. 11. 2018 r. dzień wolny od pracy odbiór odpadów komunalnych zaplanowany na ten dzień w Gminach Banie, Bielice, Kozielice, Marianowo, Stargard, Widuchowa zostanie zrealizowany w dniu 10.11.2018 r. tj. sobota.