Informacje


Informacja o dniu wolnym

W imieniu Przewodniczącego Zarządu

Związku Gmin Dolnej Odry

informuje się, że dnia

21 czerwca 2019r. (piątek)

Biuro Związku Gmin Dolnej Odry

z siedzibą w Chojnie przy ul. Narciarskiej 57

będzie nieczynne.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.


Informacja o szkoleniu w zakresie „Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie”

Związek Gmin Dolnej Odry bardzo dziękuje Wójtowi Gminy Dolice panu Grzegorzowi Brochockiemu oraz zaangażowanym osobom i pracownikom za udostępnienie miejsca i pomoc  w zorganizowaniu szkolenie w zakresie „Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie”, które odbyło się dnia 13 maja 2019 r. w Gminnym Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach.

Dziękujemy również prowadzącemu to szkolenie, panu Maciejowi Kiełbusowi, Partnerowi w Dziale Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners sp. k.  w Poznaniu, za wyczerpujące i profesjonalne przedstawienie i omówienie zagadnień poruszanych podczas szkolenia.

Wybrana tematyka szkolenia miała przede wszystkim odpowiedzieć na pytania, które nurtują samorządowców, to jest:

  • Gdzie jesteśmy?
  • Co nas czeka?
  • Czy odpady mogą być tańsze?
  • Jakie mity odpadowe należy obalić?

Podczas szkolenia prowadzona była żywa dyskusja. Uczestnicy szkolenia zwracali się z wieloma pytaniami i możliwościami rozwiązań konkretnych spraw w zakresie funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w poszczególnych gminach.

Przeprowadzone szkolenie pozwoliło osiągnąć założone przez Związek Gmin Dolnej Odry cele, między innymi:

  • przedstawiono wiedzę z zakresu przepisów obowiązujących aktualnie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, jak również omówiono projektowane zmiany prawne w szczególności propozycje zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
  • uczestnicy uzyskali informacje z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Dolnej Odry oraz planowanych zmian w tym zakresie,
  • omówione zostały zalety i wady realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w ramach Związku Gmin Dolnej Odry,
  • uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań i uzyskania wyjaśnień wątpliwości dotyczących praktycznego stosowania prawa z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Dolnej Odry.

Problematyka omawiana podczas szkolenia stanowi od kilku lat ważny aspekt dla Gmin zrzeszonych w Związku Gmin Dolnej Odry. Zmiany w prawie w zakresie gospodarki odpadami
i ochrony środowiska to obecnie duże wyzwanie zarówno dla Gmin zrzeszonych w ramach Związku Gmin Dolnej Odry, jak i dla wielu Gmin w Polsce realizujących zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi w pojedynkę. Na uwagę zasługuje fakt, że szkolenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony Wójtów, Burmistrzów, Radnych Gmin oraz Skarbników Gmin Członkowskich Związku Gmin Dolnej Odry. Aktywny udział uczestników w szkoleniu, zadawane pytania, poruszane zagadnienia, proponowane rozwiązania, wskazują na potrzebę prowadzenia podobnych spotkań i szkoleń w przyszłości, do udziału w których już dzisiaj Państwa zapraszamy.


PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU OZNAKOWANIA POJEMNIKÓW

Związek Gmin Dolnej Odry przypomina, iż mieszkańcy należący do Związku Gmin Dolnej Odry zgodnie z §1 pkt 1 uchwały Nr 2/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminu wprowadzenia obowiązku oznakowania pojemników (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 roku, poz. 866) mają obowiązek do 21 maja 2019 r. oznakować pojemniki, w których gromadzone są odpady.

OZNAKOWANIE polega na trwałym i widocznym (na przedniej części pojemnika, nie na klapie) oznaczeniu pojemników adresem nieruchomości, do której przynależy pojemnik. Litery winne być drukowane i mieć wysokość minimum 10 cm.

Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że wykonanie obowiązku będzie kontrolowane.

MASZ PYTANIA ZADZWOŃ LUB NAPISZ E-MAILA

DO BIURA ZGDO:
tel./fax 914615088
+48 519 096 627
e-mail: biuro@zgdo.eu


Informacja o dniu wolnym

W imieniu Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry informuje się,  że dnia

02 maja  2019r. (czwartek)

Biuro Związku Gmin Dolnej Odry

z siedzibą w Chojnie przy ul. Narciarskiej 57 

będzie nieczynne.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.


KOMUNIKAT WS. ZMIANY TERMINU ODBIORU ODPADÓW

Związek Gmin Dolnej Odry informuje,

że ze względu na ustanowiony na 12. 11. 2018 r.

dzień wolny od pracy

odbiór odpadów komunalnych zaplanowany na ten dzień w Gminach

Banie, Bielice, Kozielice, Marianowo, Stargard, Widuchowa

zostanie zrealizowany w dniu 10.11.2018 r. tj. sobota.


Informacja o planowanych wyłączeniach

W związku z pracami konserwacyjnymi prowadzonymi przez ENEA, w dniu 17.10.2018 od godziny 8:00 do 12:00 kontakt telefoniczny z biurem Związku jak i uzyskanie wszystkich informacji bezpośrednio w biurze Związku będzie niemożliwy.

Za utrudnienia przepraszamy.


Informacja

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2018

Przewodniczącego Zarządu

Związku Gmin Dolnej Odry

z dnia 07 sierpnia 2018 r. w sprawie

skrócenia czasu pracy na okres upałów

informujemy, że w dniach

08. 08.2018 r. – 10. 08. 2018 r.

Biuro Związku Gmin Dolnej Odry

będzie czynne w godzinach

od 7:15 do 13:15.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.