Archiwa miesięczne: Listopad R


Informacja o udziale przedstawicieli Związku Gmin Dolnej Odry na Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo dnia 25 listopada 2016 roku

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry Jan Krzywicki, na zaproszenie Wójta Gminy Stare Czarnowo Marzeny Grzywińskiej oraz Radnych Gminy Stare Czarnowo, dnia 25.11.2016 r. gościł na Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo. Podczas spotkania Przewodniczący Zarządu przedstawił sytuację Związku Gmin Dolnej Odry oraz Gminy Stare Czarnowo w kontekście opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców i wkładu finansowego Gminy Stare Czarnowo w roku 2016. W dyskusji poruszono także szereg istotnych aspektów wpływających na gospodarkę odpadami komunalnymi i sytuację finansową zarówno Związku Gmin jak i poszczególnych jego uczestników. Między innymi zwrócono uwagę na nieszczelność systemu gospodarowania odpadami oraz problem niskiej świadomości mieszkańców, a także przyzwolenia społecznego dla działań niewłaściwych i niezgodnych z przepisami prawa. Szczególną uwagę zwrócono na kwestię odpadów pochodzących spoza systemu, to jest z nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorcy, ogrody działkowe, miejsca garażowe itp.), które trafiają do odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (gospodarstw domowych), a także na nierzetelność danych wskazanych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szczególnie dotyczącej ilości osób zamieszkujących nieruchomość.  Poruszono również problem niewyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz niewłaściwą segregację odpadów (wrzucanie odpadów zmieszanych do pojemników i worków na odpady selektywne).

Jednocześnie Przewodniczący Zarządu Związku zaprosił Radnych Gminy Stare Czarnowo oraz Mieszkańców i Sołtysów na najbliższe Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry, które jest planowane na dzień 2.12.2016 r. w Gminie Banie.

W spotkaniu uczestniczyła kierownik biura Związku Gmin Dolnej Odry Dorota Mościcka.


Informacja o udziale przedstawicieli Związku na Sesji Rady Miejskiej w Chojnie dnia 15 listopada 2016 roku

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry Jan Krzywicki wraz z kierownikiem biura Związku Gmin Dolnej Odry Dorotą Mościcką w dniu 15.11.2016 r. podczas obrad Sesji Rady Miejskiej w Chojnie, w imieniu Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry i Pracowników biura Związku Gmin przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Mroza podziękowania dla Radnych Gminy Chojna za współpracę w tworzeniu systemu gospodarowania odpadami Związku Gmin Dolnej Odry, wyrażając jednocześnie chęć dalszej owocnej współpracy.

Podziękowania przekazano również Burmistrzowi Gminy Chojna Adamowi Fedorowiczowi za poświęcony czas, wkład pracy, życzliwość i profesjonalizm wykazany podczas pełnienia funkcji Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry w latach 2012 – 2016.

podziekowanie-adam-fedorowicz podziekowanie-piotr-mroz


Informacja o udziale przedstawicieli Związku na Sesji Rady Gminy Banie dnia 15 listopada 2016 roku

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry Jan Krzywicki, na zaproszenie Wójta Gminy Banie Teresy Sadowskiej oraz Radnych Gminy Banie, gościł na sesji Rady Gminy Banie dnia 15.11.2016 r. Podczas spotkania Przewodniczący Zarządu przedstawił sytuację Związku Gmin Dolnej Odry oraz Gminy Banie w kontekście opłat za gospodarowanie odpadami wnoszonych przez mieszkańców i wkładu finansowego Gminy Banie na rok 2016.

Jednocześnie Przewodniczący Zarządu Związku zaproponował Przewodniczącej Rady Gminy Banie Danucie Zawadzkiej-Zając spotkanie z Mieszkańcami, Radnymi i Sołtysami podczas kolejnego Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry, które jest planowane na początek miesiąca grudnia, w Gminie Banie.

W spotkaniu uczestniczyła kierownik biura Związku Gmin Dolnej Odry Dorota Mościcka.


Informacja z przebiegu spotkania Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 7 listopada 2016 r.

Dnia 7 listopada 2016 r. odbyło się w Gminie Cedynia wyjazdowe spotkanie Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry, w którym uczestniczyli:

Józef Piątek- Burmistrz Gminy Moryń, Przewodniczący Zgromadzenia Związku,

Gabriela Kotowicz – Burmistrz Gminy Cedynia, Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Związku,

Marzena Grzywińska-  Wójt Gminy Stare Czarnowo, Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Związku,

Jan Krzywicki – Wójt Gminy Boleszkowice, Przewodniczący Zarządu Związku,

Teresa Sadowska – Wójt Gminy Banie, Wiceprzewodnicząca Zarządu Związku,

Grzegorz Brochocki – Wójt Gminy Dolice, Wiceprzewodniczący Zarządu Związku, (więcej…)