Archiwa miesięczne: Grudzień R


Informacja dotycząca odbioru odpadów, których zbiórka przypada w dni świąteczne

Odpady selektywne zbierane z terenu wszystkich gmin ZGDO

Harmonogram odbioru odpadów selektywnych workowych nie zmieni się, tzn. będzie kontynuacja cyklem dwutygodniowym w kolejności jak dotychczas.

  • 12.2015 odbiór normalnie.
  • za 01.01.2016 odbiór odpadów selektywnych nastąpi w sobotę 02.01.2016.
  • za 06.01.2015 odbiór odpadów selektywnych nastąpi w sobotę 09.01.2016.

Informacja dla gmin

Cedynia, Moryń, Widuchowa, Boleszkowice,

Odpady zmieszane

Odbiór odpadów zmieszanych będzie kontynuowany wg dotychczasowych założeń wynikających z harmonogramów obowiązujących do końca 2015 r. w zabudowie jednorodzinnej odbiór co dwa tygodnie, w zabudowie wielorodzinnej raz na tydzień.

poniżej odbiór odpadów zmieszanych przypadający w dni świąteczne

  • 31.12.2015 (czwartek) odbiór normalnie
  • za 01.01.2016 (piątek) odbiór odpadów zmieszanych nastąpi 04.01.2016 w poniedziałek
  • za 06.01.2016 (środa) odbiór odpadów zmieszanych nastąpi w 05.01.2016 we wtorek w gm. Cedynia jednorodzinne oraz gm.  Cedynia, Moryń, Boleszkowice (wielomieszkaniówka)
  • za 06.01.2016 (środa) odbiór odpadów zmieszanych nastąpi 07.01.2016 w czwartek w gm. Widuchowa
  • za 07.01.2016 (czwartek) odbiór odpadów zmieszanych nastąpi 08.01.2016 w piątek w gm. Widuchowa
  • za 08.01.2016 (piątek) odbiór odpadów zmieszanych nastąpi 09.01.2016 w sobotę w gm. Widuchowa

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY w sprawie dodatkowego dnia wolnego w BIURZE ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry informuje, że na podstawie Zarządzenia nr 5/2015 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry w 2015 r.

dzień 24 grudnia 2015 r. ( czwartek)

jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Biura Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie z siedzibą przy ul. Narciarskiej 57.


Informacja o sprzedaży pojemników

Informujemy, że Firmy obsługujące Gminy należące do Związku Gmin Dolnej Odry rozpoczęły sprzedaż pojemników na odpady komunalne.

Firmy: REMONDIS  Szczecin, MPGK w Choszcznie, ZPHG JUMAR, PUK w Chojnie sprzedają WYŁĄCZNIE pojemniki już ustawione na nieruchomościach. Nie dostarczają innych pojemników, nie wymieniają pojemników na większe ani na mniejsze.

Wszystkie oferty dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce Sprzedaż Pojemników